top of page

Algemene voorwaarden Lovédi Hair and beauty centre


ALGEMENE VOORWAARDEN 2021-2022
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Algemeen
Artikel 3 – Prijzen
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Retourneren / bedenktijd
Artikel 6- Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
Artikel 9 – Verzendkosten
Artikel 10 – Levering
Artikel 11 – Klachten
Artikel 12 – Privacy (AVG)
Artikel 13– Copyright
Artikel 14- Geschillen
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Lovédi hair and beauty centre
Stationsweg 27 3331LM Zwijndrecht
Telefoonnummer: 078-2071710
E-mailadres: admin@lovedihairandbeauty.com
KvK-nummer: 61243906
Btw-identificatienummer: NL001346026B72

Artikel 2 – Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen en koop middels persoonlijk contact tussen Lovédi en de consument.
2.2. De overeenkomst tot koop van de producten komt tot stand na het aanbetalen van de factuur, deze wordt per mail verstuurd of meegegeven bij aankoop in de salon.
2.3. De consument verklaart zich (zonder voorbehoud) kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alvorens plaatsing van de order.
2.4. Lovédi behoudt zich het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website (winkel) te wijzigen.
Artikel 3 – Prijzen
3.1. De vermelde consumentenprijzen zijn exclusief evt. verzendkosten
3.2. In het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4. Lovédi is niet aansprakelijk voor typ- en zetfouten, evenals programmeer- of programmafouten.
3.5. Aanbiedingen zijn tijdelijk en kunnen worden toegepast na het overleggen van een kortingscode of geabonneerde mail met daarin vermelde korting.
Artikel 4 – Betaling
4.1. Facturen kunnen contant, per bankoverschrijving, paypal en iDeal worden betaald.
4.2. Betaling vooruit via overboeking per bank of giro op Iban rekening nr. NL08INGB0006602957 tnv Lovedi Luxury hair ovv het factuur nummer.
4.3. Betaling van de bestelling geschiedt, indien sprake van een termijn betaling, altijd 50% vooraf en %50 op de dag van ontvangst. Na ontvangst van aanbetaling, zal de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen geleverd worden op het door u aangegeven afleveradres of klaar staan in de salon. Termijn betalingen zijn echter alleen mogelijk in overleg.
4.4. Lovédi vermeld op de factuur het totale aankoop bedrag en indien sprake van termijn betaling, het openstaande bedrag.
Artikel 5 – retourneren / bedenktijd
5.1. Lovédi levert natuurlijk haar, hierdoor kunnen kleuren en structuur van de afbeeldingen ten opzichte van de website enigszins afwijken. Alle bundels, extensions en haarwerken kunnen in natuurlijke staat nog van kleur en of textuur verschil vertonen, mits het haar achteraf nog bewerkt wordt, d.m.v. haarverf en hitte behandelingen die de textuur tijdelijk veranderen.
5.2. De consument is verantwoordelijk voor correcte retourzending: Het haar dient ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking inclusief labels met de aankoopbon/factuur binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling te worden geretourneerd aan:
Lovédi hair and beauty centre, stationsweg 27, 3331LM zwijndrecht.
5.3. Bij een online aankoop van kant en klare haarstukken, waarbij de klant nog geen fysieke mogelijkheid heeft om het haar te voelen en te zien geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, deze gaat in op de dag na ontvangst van het product. Bij producten die aangeschaft worden in de salon, dient het binnen 5 werkdagen geretourneerd te worden.
5.4. Consument mag gebruiken maken van een vrijblijvend informatie consult voorafgaand aan de aankoop. Lovédi biedt hierin de mogelijkheid hoofd en haarwerken te passen en te meten. Ook kleuren en lengtes kunnen worden overeengekomen om miskoop te voorkomen. Op maat en naar wens gemaakte pruiken kunnen niet geretourneerd worden. Gedragen extensions, weave en andere producten die de huid aangeraakt hebben, kunnen ook niet geretourneerd worden.
5.5. Bij de aankoop van webshopproducten dient de consument binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken dat het product wordt geretourneerd. Dit doet u middel het versturen van een email aan: info@lovedi.nl o.v.v. naam, omschrijving product.
5.6. Bij retourneren van ongebruikte producten, wordt het retour te ontvangen bedrag (incl. bezorgkosten) binnen 10 werkdagen, na retour ontvangst, omgezet in een tegoed bon. Deze is geldig op producten en behandelingen. De consument wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de tegoed bon met de daarbij behorende code.
5.7. Het verzendrisico en de kosten van het retourneren zijn voor de consument. Lovédi raadt de consument aan om artikelen via aangetekende post te retourneren. Orders boven de €150,-worden door Lovédi aangetekend en verzekerd verzonden. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een haarwerk gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lovédi mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a)als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
a: bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de textuur, kleur en lengte
het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Lovédi hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
8.1. Lovédi geeft een garantieperiode van 3 weken. Het betreft het handwerk die van toepassing zijn geweest op weave, wefts en clipjes en naaiwerk hiervan. Lovédi adviseert bij weave behandelingen deze te herhalen na minimaal 4 weken en maximaal 6 weken. Op het naaiwerk van pruiken en andere haarstukken geeft Lovédi een garantie periode van één maand. Het haar valt niet onder dit garantietermijn.
8.2. Vanwege de natuurlijke aard van haar is Lovédi niet aansprakelijk voor de verzorging van het haar. Lovédi geeft een duidelijke beschrijving (hair care card) mee waarin vermeldt word wat Lovédi wel en niet adviseert. Deze is onderdeel van de garantie bepaling en algemene voorwaarde.
8.3. Het haar is afkomstig van verschillende natuurlijke bronnen/donoren, hierdoor kan het voor komen dat wefts, weave en pruiken pluizige, droge of gespleten haarpunten krijgen na een niet vaste gestelde periode. De consument dient hier kennis van te nemen en het haar naar behoren te behandelen.
8.4. Klitten in echt haar is normaal, verergeren de klachten na gebruik van benodigde producten en onderhoudsadviezen, dan dient het binnen 7 dagen na ontvangst en of aankoop per mail kenbaar gemaakt te worden bij admin@lovedihairandbeauty.com.
8.5. De koper kan Lovédi niet aansprakelijk stellen indien: plaatsing en of behandeling van het haar door derden, niet juist gebruiken of het niet in acht nemen van de onderhoudsadviezen. Indien er aan het product door koper wijzigingen (verven) worden aangebracht. En indien door eigen toedoen beschadigingen aan het product worden toegebracht.
Artikel 9 -Verzendkosten
9.1. Voor verzending van haar brengt Lovédi geen verzendkosten in rekening mits deze in de salon zijn aangeschaft. Voor webshop aankopen wordt een tarief van €8,50 (aangetekend), € 6,75 (normale verzending) of €3,75 (brievenbuspakket) aangehouden binnen Nederland, welke voor kosten van de consument zijn.
9.2. Verzending gaat via POST NL of DHL. Lovédi is niet aansprakelijk voor vertraging of zoek raken van pakketten bij post NL of DHL.
9.3. Lovédi behoudt zich evenwel het recht om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor verzending wel in rekening te brengen.
9.4. De consument is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het foutief opgegeven leveringsadres. Eventuele extra kosten die hiermee gemoeid zijn, komen ten lasten voor rekening van consument.
9.5. Plaats/ adres van levering geldt het adres dat de consument zelf kenbaar heeft gemaakt.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lovédi tot het moment van pick up door PostNL/DHL, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.6. De consument kan tot 30 dagen na bestelling de koop annuleren indien deze nog niet geleverd is. De vooruitbetaling word gebruikt voor het bestellen van haar, douane kosten en behandeling van het haar. Deze inkoop kosten en douane kosten worden bij annulering niet retour gedaan.
Artikel 10 – Levering
10.1. Ons streven is om binnen 30 dagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling via PostNL of DHL, aan te bieden.
10.2. Indien de levertijd onverhoopt niet haalbaar is, neemt Lovédi contact met de consument op om hen hiervan op de hoogte te stellen.
Artikel 11- Klachten
Klachten dienen schriftelijk of per email aan Lovédi kenbaar gemaakt te worden. Een klacht wordt door Lovédi zorgvuldig in behandeling genomen. Lovédi informeert de klager over de ontvangst van de klacht en de termijn waarop deze een reactie kan verwachten. Alle klachten die bewust openbaar gemaakt worden op social media worden niet behandeld en hierbij vervallen alle rechten tot tegemoetkoming en compensatie. Op deze manier voorkomt Lovédi miscommunicatie en privacy schending van de klager naar Lovédi en andersom. Elke vorm van smaad en laster naar aanleiding van een klacht zal juridisch bekeken en afgehandeld worden.
Artikel 12 privacy (AVG )
12.1.Lovédi gebruikt de consumentgegevens uitsluitend voor het gebruik voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit houdt in om de bestelling te verwerken en de gegevens doorgeven aan PostNL voor aflevering.
12.2. Lovédi gebruikt de persoonsgegevens enkel om de consument in de toekomst op de hoogte te houden van gerelateerde informatie en eventuele aanbiedingen met betrekking tot de onderneming.
12.3. Lovédi verstrekt de gegevens van de consument niet aan derden.
12.4. Indien de consument geen e-mail meer wenst te ontvangen kan de consument zich afmelden door middel van een link onder elke nieuwsbrief.
12.5 Lovédi heeft het recht om foto’s van resultaten online te plaatsen. In het geval van foto’s waarop de consument te zien is dient hiervoor toestemming gegeven te zijn van de consument. Lovédi biedt de keus om zowel herkenbaar als onherkenbaar afgebeeld te worden.
Artikel 13 copyright
Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website en social media beschikbaar zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging, van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownload documenten fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.
Artikel 14 Geschillen
14.1. Op overeenkomsten tussen Lovédi en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij Lovédi ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lovédi binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.2.De consument dient Lovédi in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling

bottom of page